Daniel Kupferberg worksMarkering I (Mark I)

2009/2014
C-print, 160x61 cm
-
markeringen som et gråzonet ubehag; en afmærkning af territorial tilragelse, af besatte ressourcer, en bærer af tegnet for hegn; retten til suveræn transformation, en blokerende bom, et påskud, et bolværk, et værn, en parasitær tilranelse, et nødvendigt onde, fra vildnis til rydning til goldhed til nystart -

the mark as a gray zone indisposition; a demarkation of territorial claim, of occupied resources, a carrier of the sign for barrier; the right to arbitrary transformation, a no-prespassers gate, an assertion, a rampart, a barrage, a parasitic empowerment, a mean necessity, from wilderness to depletion to barren land to reboot -see also:
Markering II (2013)
Ketchup Romance (2004/2010)
Græs (til I.C.) (2010/2013)
<Antenne> (2013)